Politica de confidentialitate

 

Datele cu caracter personal sunt toate informațiile care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane constituie și ele date cu caracter personal­­­ (nume, numar de telefon, email, date de localizare etc. )

SC EXPLORAREA NATURII SRL isi asuma obligativitatea de a procesa datele dvs. personale in conformitate cu principiile stabilite prin legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”).

Prelucrarea datelor personale este făcută de către SC EXPLORAREA NATURII SRL cu sediul în Sat Răchitova, Jud. Hunedoara, înregistrată sub nr. J20/895/2021 la Registrul Comerțului, având CUI RO44415824.